Myrthue – Jernalderlandsbyen

Med Forsøgscentret i Lejre som inspiration påbegyndte en flok skolelærere i 1971 opførslen af en jernaldergård – ”Sjelborghuset”. Med tiden kom flere huse til, og senest er bygget et gårdmiljø ”Vestergård” bestående af 3 huse. Byggeriet er baseret på fund fra omkring år 0 gjort øst for Esbjerg.

Ideen med de rekonstruerede huse og de omkringliggende marker med græssende husdyr er, at de sammen med en offermose tæt ved i skoven, skal fungere som en ramme for elevernes forskellige, praktiske jernalder-gøremål. Derved får eleverne mulighed for – med alle sanser i brug – at indleve sig i, hvordan livsvilkårene tog sig ud for en dreng eller pige for omkring 2000 år siden her i vores del af verden.

Kontakt:

Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V