Hvad er historiske værksteder?

De historiske værksteder i Danmark begyndte for alvor at blomstre op gennem 1970’erne og 1980’erne og har siden begyndelsen givet børn og unge en forståelse af historien, som ingen skolebøger eller museumsmontre kan give. På historiske værksteder har eleverne mulighed for at se, røre, prøve og udforske historien i autentiske rammer, der gør emnerne fra klasseundervisningen levende, vedkommende og interessante.

I dag findes der omkring 45 historiske værksteder i Danmark, der enten er selvejende, en del af et museum eller kommunalt drevne projekter. De historiske værksteder favner hele den danske historie fra stenalder til 1940-50’erne. Vi har et stort netværk, hvor vi udveksler erfaringer, laver kurser og træf. Her på siden kan du læse mere om alt det, vi har til fælles, og det vi står for hver især.

Et spændende læringsmiljø

Når en skoleklasse kommer til et historisk værksted, tager vi dem ud af det firkantede klasselokale og ind i virkeligheden, som den måske var en gang. De lærer, sanser og oplever med udgangspunkt i den viden, de har fået i skolen, og den store arkæologiske og historiske viden de historiske værksteder er bygget på.

Vores undervisning og tilgang til eleverne er baseret på et fagligt og pædagogisk solidt fundament opbygget gennem mange år. Den gennemprøvede formidling er designet til at understøtte læringsmål inden for dansk, historie, kristendom, håndværk- og design, billedkunst, madkundskab, natur/teknologi – og en lang række andre fag.

Et helstøbt forløb

Et samarbejde med et historisk værksted starter allerede i planlægningsfasen, hvor vi er i tæt dialog med lærerne. På den måde sikrer vi, at formidlingen understøtter den undervisning, eleverne har fået og skal have, og at vi lever op til lærernes ønsker og forventninger. Måske skal der kun en enkelt ide til, for at aktiviteterne kommer til at understøtte et fag eller et diskussionsemne på en ny og interessant måde.  Formidleren fra det historiske værksted kan måske også komme ud på skolen og være med til at forberede klassens besøg.

 

Hvorfor besøge et historisk værksted?

Når undervisningen for en stund tages væk fra skolen og ud på et historisk værksted, starter en læringsproces på flere niveauer. Her er det ikke kun de bogligt stærke, der bliver klogere, men også dem, der lærer bedst på andre måder. Hos os bliver emnerne taktile, håndgribelige og sat ind i en kontekst. Og det skaber en helt ny dybde og forståelse af den faktuelle viden, som eleverne kommer med.

At lære med sanserne

Det er videnskabeligt bevist, at sanserne er tæt knyttet til hukommelsen. Ny pædagogisk praksis med intelligenser, flow og læringsforståelse siger, at viden lært hurtigt eller udenad ikke hænger fast særligt længe. Men når vi kan knytte en duft, en smag, en bevægelse eller en følelse til noget, vi skal lære, husker vi det bedre.

På et historisk værksted kan eleverne pludselig bruge, røre og se de genstande, de har lært om i skolen i en større sammenhæng. De kan mærke den fysiske udmattelse ved det rutineprægede arbejde, der skulle udføres for at få hverdagen til at fungere. De kan opleve glæden, når de lykkes med det håndværk, de udforsker. De kan smage maden, dufte røgen, mærke lervæggene, tærske kornet og meget, meget andet afhængigt af tidsperioden. Og det er med til at give emnerne fra bøgerne krop og substans for eleverne.

At vokse som menneske

Det er ikke alene det faglige, der får en ekstra dimension på et historisk værksted. Også trivslen i klassen og den enkelte elevs sociale kompetencer kan udvikle sig i en positiv retning, når klassen er væk fra skolebøgerne.

Når man ikke fokuserer på de færdigheder, som eleverne er vant til at blive målt på, bliver den opfattelse eleverne har af sig selv og hinanden i højere grad udvisket. Vi ser gang på gang elever blomstre op, tage initiativ og opdage ting, som hverken de selv, lærerne eller kammeraterne vidste, de var gode til. Og vi ser, hvordan klassens motivation og lyst til at lære kommer helt af sig selv. Det skaber engagement, god energi og sammenhold.

At få perspektiv på nutid og fremtid

Det siges, at Apollo-programmets største bedrift ikke var at opdage månen, men at opdage jorden. Da astronauterne sendte de første billeder af den blå planet tilbage til jorden fra en vinkel, som ingen før havde set den fra, opstod der nye tanker om menneskeheden, miljø og politik, som stadig præger vores verden i dag.

På samme måde kan historiske værksteder hjælpe til at se vores verden i et nyt lys. Her får vi mulighed for at træde tilbage i tiden, for på den måde at se vores nutid – og fremtid – i et nyt perspektiv. I kontrasten til fortiden kan vi reflektere over vores eget liv, vores værdier og vores verden, og det kan skabe en ny forståelse og erkendelse. På den måde bliver man på et historisk værksted ikke kun klogere på et historisk emne, men også på sig selv som barn eller ungt menneske.

 

Se en oversigt over alle værkstederne her