Myrthue & Sydvestjyske Museer – Den gamle skolestue

Den gamle skolestue er en del af MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring og tilbyder undervisning til kommunale skoler, primært 3. klasser. Besøget i Den gamle Skolestue foregår som et rollespil i de helt rigtige omgivelser. Skolemesteren og eleverne er tilbage i 1940ernes skoleverden med både geografi, overhøring af salmevers, luft- og blækskrivning, hoved- og korregning, danmarks- og bibelhistorie, m.m.

I forbindelse med Esbjerg Skolevæsens 100 års jubilæum i 1977 blev en indsamling af gamle undervisningsmaterialer foranstaltet, og et klasselokale på Østre Skole blev tilbageført til 1930’erne. Hermed opstod det historiske værksted ”Den gamle skolestue”. Siden da er skolestuen flyttet til Esbjerg Museum og blev ved samme lejlighed 10 år yngre.

Kontakt:

Esbjerg Museum
Nørregade 23
6700 Esbjerg